Wordpress

WordPress KOD DEPOSU

31 May 2017
yzr: Hakkı Cengiz

Her wp tasarım yapımında gerekecek en temel kodlar. " '  

INDEX.PHP

 1. Header Çağırma:
  <?php get_header(); ?>
 2. Footer Çağırma:
  <?php get_footer(); ?>
 3. Sidebar Çağırma: 
  <?php get_sidebar(); ?>
 4. Tema içinden dosya çağırma-1:
  <?php include( 'çağrılacak-dosya.php' );?>
 5. Tema içinden dosya çağırma-2:
  <?php get_template_part('extra/sidebar-right'); ?>

HEADER.PHP

 1. Meta Charset: Türkçe karakter olayı vs.
  <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"> 
 2. Title:
  <?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?> 
 3. Site Linki (anasayfa):
  <?php bloginfo('url'); ?> 
 4. Site Adı:
  <?php bloginfo('name'); ?> 
 5. Site Sloganı:
  <?php bloginfo('description'); ?> 
 6. Tema Konumu:
  <?php bloginfo('template_directory'); ?> 
 7. Doğrudan Style.Css Çağırma:
  <?php bloginfo('stylesheet_url'); ?> 
 8. Oluşturduğumuz Sidebar'ı temaya yerleştirme kodu:
  <?php if ( is_active_sidebar( 'left-sidebar' ) ) : ?>
  <ul id="sidebar">
  <?php dynamic_sidebar( 'left-sidebar' ); ?>
  </ul>
  <?php endif; ?>

YAZI DÖNGÜSÜ (LOOP)

 1. Klasik Loop
  <?php
  get_header();
  if (have_posts()) :
  while (have_posts()) :
  the_post();
  the_content();
  endwhile;
  endif;
  get_sidebar();
  get_footer();
  ?>

 2. Kategoriye Göre Loop

  <?php query_posts('showposts=6&orderby=date&cat=6'); ?>
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a>
  <?php endwhile;else : endif; ?>
 3. Sayfa İki veya Daha Fazla Loop Olucaksa "the_query" etiketinin adı değiştirilerek bu kod kullanılabilir; 
  <?php $the_query = new WP_Query('showposts=6&orderby=date&cat=145'); ?>
  <?php if ( $the_query->have_posts() ) : ?><!-- the loop -->
  <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
  <?php the_title(''); ?>
  <?php the_excerpt(''); ?>
  <?php endwhile; ?>
  <!-- end of the loop --><?php wp_reset_postdata(); ?><?php else : ?>
  <p><?php esc_html_e( 'Hiç yazı yok.' ); ?></p>
  <?php endif; ?>

YAZI (POST)

 1. Yazı İçeriği Full 
  <?php the_content(); ?>
 2. Yazı İçeriği Özet
  <?php the_excerpt(); ?>
 3. Yazı Başlığı: 
  <?Php The_title(''); ?>
 4. Yazı Linki: 
  <?php the_permalink('') ?>
 5. Yazı Kategorisi:
  <?Php The_category(', ') ?>
 6. Yazı (featured) Resim URL'si (standart)
  <?php the_post_thumbnail_url( 'full' ); ?> 

  <?php the_post_thumbnail( 'full', array( 'class' => 'img-responsive' ) ); ?>

   <a href="<?php the_permalink(); ?>" class="image" rel="bookmark">
  <?php if ( has_post_thumbnail() ) { $featured_img_url = get_the_post_thumbnail_url(get_the_ID(),'custom-thumbnail');
  echo '<a href="'.esc_url($featured_img_url).'" rel="lightbox">';
  the_post_thumbnail('editoryel-thumbnail'); echo '</a>'; } else { ?>
  <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/pic07.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" /> <?php } ?> </a>
 7. Yazar Avatarı (loop içinde)
   <?php echo get_avatar( get_the_author_meta( 'ID' ), 32 ); ?>

  (loop dışında) 
  <?php
  global $current_user;
  get_currentuserinfo();
  echo get_avatar( $current_user->ID, 64 );
  ?>
 8. Etiketler:
  <?php the_tags( 'Tagged with: ', ' • ', '<br />' ); ?>
 9. Tüm Etiketler Bulutu
   <?php wp_tag_cloud(array(
  'smallest' => 10, //az kullanılan etiketin boyutu
  'largest' => 18, //sık kullanılan etiketin boyutu
  'unit' => 'px', //boyutlandırma birimi
  'orderby' => 'name', //sıralama ölçünü "isim" (alfebetik)
  'order' => 'ASC', //Sıralama (A ile başlar)
  'exclude' => 6 //Liste dışı kalacak olan etiket idsi (opsiyonel)
  )); ?>
 10. Loop içinde farklı kategoriye ait posta farklı muamele
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <?php if (has_category('fikir',$post->ID)) : ?>
  <div class="post-fikir">
  ...</div>
  <?php else: ?>
  <div class="post">
  ...</div>
  <?php endif; ?>
  <?php endwhile;else: ?>
  <?php endif; ?>
 11. Yalnızca yazarın görebileceği Hızlı Düzenle linki: 
  <?php edit_post_link('Yazıyı Düzenle'); ?>

Functions.PHP

 1. Temel Bileşenleri Aktifleştirme (yazı özeti kaç kelime olsun)
   // temel kodlar
  add_theme_support( 'html5', array( 'comment-list', 'comment-form', 'search-form', 'gallery', 'caption' ) ); add_theme_support( 'automatic-feed-links' );   add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'image', 'video', 'quote', 'link' ) );
  add_theme_support( 'post-thumbnails' ); add_image_size( 'edit-thumb', 400, 220, true );
  function wpdocs_custom_excerpt_length( $length ) { return 22; } add_filter( 'excerpt_length', 'wpdocs_custom_excerpt_length', 999 );
 2. Sidebar Alanı Eklemek
  /**
  * Add a sidebar.
  */
  function wpdocs_theme_slug_widgets_init() {
  register_sidebar( array(
  'name' => __( 'Sol Kenar' ),
  'id' => 'sol-kenar',
  'description' => __( 'Bu yan kenar her sayfada gorunuz.' ),
  'before_widget' => '<section id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => '</section>',
  'before_title' => '<header class="widgettitle major"><h2>',
  'after_title' => '</h2></header>',
  ) );
  }
  add_action( 'widgets_init', 'wpdocs_theme_slug_widgets_init' );
 3. Menu Alanı Eklemek
  register_nav_menus(
  array(
  'profil' => __( 'Profil Menu' ),
  'kategori' => __( 'Kategori Menu' ),
  'diger' => __( 'Diger Menu' )
  )
  );
 4. Anasayfa Loop'ta bazı kategorileri engellemek
  function excludeCat($query) {if (
  $query->is_home ) {$query->set('cat', '-193,-194,-217');}return $query;}
  add_filter('pre_get_posts', 'excludeCat');
 5. Kategoriye göre farklı single göstermek (Misal; Müzik kategorisinde olan yazı ile normal bi kategoriye ait yazının gösterimleri farklı olsun. Müzik yazısında player çıksın vs)
  Kullanımı: ardından single-category-yer-imleri.php adında dosya oluşturup içerisini düzenliyoruz.
  add_filter('single_template', 'check_for_category_single_template');
  function check_for_category_single_template( $t )
  {
  foreach( (array) get_the_category() as $cat )
  {
  if ( file_exists(TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php") ) return TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php";
  if($cat->parent)
  {
  $cat = get_the_category_by_ID( $cat->parent );
  if ( file_exists(TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php") ) return TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php";
  }
  }
  return $t;
  }

PAGE.PHP

 1. Özel Sayfa Oluşturma
  <?php /*
  Template Name: Display Authors
  */ ?>

EXTRA

 1. JQMIGRATE: Migrate is installed, version 1.4.0 HATASI
  Çözüm: functions.php ye
  add_action( 'wp_default_scripts', function( $scripts ) {
  if ( ! empty( $scripts->registered['jquery'] ) ) {
  $scripts->registered['jquery']->deps = array_diff( $scripts->registered['jquery']->deps,
  array( 'jquery-migrate' ) );
  }
  } );

 2. &#65279; HATASI: Sayfada boşluklar görünmesi
  a.
  klasik notepad.exe ile düzelt a. klasik notepad.exe ile düzelt
  b.  
  ya da notepad++ da UTF-8 without BOM
  c. Notepad++ yeni sürümlerinde gelen güncelleme ile artık UTF-8 Olarak Kodla'yı kullanıyoruz.
 3. WordPress <code> ya da <pre> Tagındaki Tırnak İşaretlerinin Otomatik Değişmesi
  a. WP'nin dediğine göre bu olayı karakterlerin html kodunu kullanarak çözebilirmişiz. Bu da şöyle ki " yerine &#34; yazacağız, ' yerine ise &#39; yazacağız. Tabii bunlar HTML kod kısmında. Kaynak: codex | diğer html karakter kodları
  b. başka bi kaynakta bi abimiz olaya tertemiz çözüm getirmiş. Artık çalışmıyor. Kaynak: Fayazmiraz
  c. Güncel Çözüm functions.php:
  remove_filter('the_content', 'wptexturize');

3 Yorum

 • Bahsedilen Kopye Kağıtları » Hakkı Cengiz
 • harika faydalı bilgi wordpress konusunda ihtiyaç olunan tüm kodlar var.

  5 ay önce
 • As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you

  2 ay önce
 • Bi yoruma ne dersin ?

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Choose A Format
Trivia quiz
Poll
Story
List
Video
Audio