WordPress KOD DEPOSU

Mobil Mod31 Mayıs 2017 tarihinde Hakkı Cengiz yazmıştır.

Her wp tasarım yapımında gerekecek en temel kodlar.

INDEX.PHP

 1. Header Çağırma:
  <?php get_header(); ?>
 2. Footer Çağırma:
  <?php get_footer(); ?>
 3. Sidebar Çağırma: 
  <?php get_sidebar(); ?>
 4. Tema içinden dosya çağırma:
  <?php include( “çağrılacak-dosya.php” );?>

HEADER.PHP

 1. Meta Charset: Türkçe karakter olayı vs.
  <meta charset=”<?php bloginfo( ‘charset’ ); ?>”> 
 2. Title:
  <?php wp_title( ‘|’, true, ‘right’ ); ?> 
 3. Site Linki (anasayfa):
  <?php bloginfo(‘url’); ?> 
 4. Site Adı:
  <?php bloginfo(‘name’); ?> 
 5. Site Sloganı:
  <?php bloginfo(‘description’); ?> 
 6. Tema Konumu:
  <?php bloginfo(‘template_directory’); ?> 
 7. Doğrudan Style.Css Çağırma:
  <?php bloginfo(‘stylesheet_url’); ?> 

YAZI DÖNGÜSÜ (LOOP)

 1. Klasik Loop
  <?php
  get_header();
  if (have_posts()) :
  while (have_posts()) :
  the_post();
  the_content();
  endwhile;
  endif;
  get_sidebar();
  get_footer();
  ?>

 2. Kategoriye Göre Loop

  <?php query_posts(‘showposts=6&orderby=date&cat=6’); ?>
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <a href=”<?php the_permalink(”) ?>”><?php the_title(”); ?></a>
  <?php endwhile;else : endif; ?>
 3. Sayfa İki veya Daha Fazla Loop Olucaksa “the_query” etiketinin adı değiştirilerek bu kod kullanılabilir; 
  <?php $the_query = new WP_Query(‘showposts=6&orderby=date&cat=145’); ?>
  <?php if ( $the_query->have_posts() ) : ?><!– the loop –>
  <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
  <?php the_title(”); ?>
  <?php the_excerpt(”); ?>
  <?php endwhile; ?>
  <!– end of the loop –><?php wp_reset_postdata(); ?><?php else : ?>
  <p><?php esc_html_e( ‘Hiç yazı yok.’ ); ?></p>
  <?php endif; ?>

YAZI (POST)

 1. Yazı İçeriği Full 
  <?php the_content(); ?>
 2. Yazı İçeriği Özet
  <?php the_excerpt(); ?>
 3. Yazı Başlığı: 
  <?Php The_title(”); ?>
 4. Yazı Linki: 
  <?php the_permalink(”) ?>
 5. Yazı Kategorisi:
  <?Php The_category(‘, ‘) ?>
 6. Yazı (featured) Resim URL’si (standart)
  <?php the_post_thumbnail_url( ‘full’ ); ?> 

  <?php the_post_thumbnail( ‘full’, array( ‘class’ => ‘img-responsive’ ) ); ?>
 7. Yazar Avatarı (loop içinde)
   <?php echo get_avatar( get_the_author_meta( ‘ID’ ), 32 ); ?>

  (loop dışında) 
  <?php
  global $current_user;
  get_currentuserinfo();
  echo get_avatar( $current_user->ID, 64 );
  ?>
 8. Etiketler:
  <?php the_tags( ‘Tagged with: ‘, ‘ • ‘, ‘<br />’ ); ?>
 9. Tüm Etiketler Bulutu
   <?php wp_tag_cloud(array(
  ‘smallest’ => 10, //az kullanılan etiketin boyutu
  ‘largest’ => 18, //sık kullanılan etiketin boyutu
  ‘unit’ => ‘px’, //boyutlandırma birimi
  ‘orderby’ => ‘name’, //sıralama ölçünü “isim” (alfebetik)
  ‘order’ => ‘ASC’, //Sıralama (A ile başlar)
  ‘exclude’ => 6 //Liste dışı kalacak olan etiket idsi (opsiyonel)
  )); ?>
 10. Loop içinde farklı kategoriye ait posta farklı muamele
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <?php if (has_category(‘fikir’,$post->ID)) : ?>
  <div class=”post-fikir”>
  …</div>
  <?php else: ?>
  <div class=”post”>
  …</div>
  <?php endif; ?>
  <?php endwhile;else: ?>
  <?php endif; ?>

Functions.PHP

 1. Temel Bileşenleri Aktifleştirme (yazı özeti kaç kelime olsun)
   // temel kodlar
  add_theme_support( ‘html5’, array( ‘comment-list’, ‘comment-form’, ‘search-form’, ‘gallery’, ‘caption’ ) ); add_theme_support( ‘automatic-feed-links’ );   add_theme_support( ‘post-formats’, array( ‘aside’, ‘image’, ‘video’, ‘quote’, ‘link’ ) );
  add_theme_support( ‘post-thumbnails’ ); add_image_size( ‘edit-thumb’, 400, 220, true );
  function wpdocs_custom_excerpt_length( $length ) { return 22; } add_filter( ‘excerpt_length’, ‘wpdocs_custom_excerpt_length’, 999 );
 2. Sidebar Alanı Eklemek
  /**
  * Add a sidebar.
  */
  function wpdocs_theme_slug_widgets_init() {
  register_sidebar( array(
  ‘name’ => __( ‘Sol Kenar’ ),
  ‘id’ => ‘sol-kenar’,
  ‘description’ => __( ‘Bu yan kenar her sayfada gorunuz.’ ),
  ‘before_widget’ => ‘<section id=”%1$s” class=”widget %2$s”>’,
  ‘after_widget’ => ‘</section>’,
  ‘before_title’ => ‘<header class=”widgettitle major”><h2>’,
  ‘after_title’ => ‘</h2></header>’,
  ) );
  }
  add_action( ‘widgets_init’, ‘wpdocs_theme_slug_widgets_init’ );
 3. Menu Alanı Eklemek
  register_nav_menus(
  array(
  ‘profil’ => __( ‘Profil Menu’ ),
  ‘kategori’ => __( ‘Kategori Menu’ ),
  ‘diger’ => __( ‘Diger Menu’ )
  )
  );
 4. Anasayfa Loop’ta bazı kategorileri engellemek
  function excludeCat($query) {if ( $query->is_home ) {$query->set(‘cat’, ‘-193,-194,-217’);}return $query;}
  add_filter(‘pre_get_posts’, ‘excludeCat’);
 5. Kategoriye göre farklı single göstermek (Misal; Müzik kategorisinde olan yazı ile normal bi kategoriye ait yazının gösterimleri farklı olsun. Müzik yazısında player çıksın vs)
  Kullanımı: ardından single-category-yer-imleri.php adında dosya oluşturup içerisini düzenliyoruz.
  add_filter(‘single_template’, ‘check_for_category_single_template’);
  function check_for_category_single_template( $t )
  {
  foreach( (array) get_the_category() as $cat )
  {
  if ( file_exists(TEMPLATEPATH . “/single-category-{$cat->slug}.php”) ) return TEMPLATEPATH . “/single-category-{$cat->slug}.php”;
  if($cat->parent)
  {
  $cat = get_the_category_by_ID( $cat->parent );
  if ( file_exists(TEMPLATEPATH . “/single-category-{$cat->slug}.php”) ) return TEMPLATEPATH . “/single-category-{$cat->slug}.php”;
  }
  }
  return $t;
  }

PAGE.PHP

 1. Özel Sayfa Oluşturma
  <?php /*
  Template Name: Display Authors
  */ ?>

EXTRA

 1. JQMIGRATE: Migrate is installed, version 1.4.0 HATASI
  Çözüm: functions.php ye
  add_action( ‘wp_default_scripts’, function( $scripts ) {
  if ( ! empty( $scripts->registered[‘jquery’] ) ) {
  $scripts->registered[‘jquery’]->deps = array_diff( $scripts->registered[‘jquery’]->deps, array( ‘jquery-migrate’ ) );
  }
  } );

 2. &#65279; HATASI: Sayfada boşluklar görünmesi
  a.
  klasik notepad.exe ile düzelt a. klasik notepad.exe ile düzelt
  b.  
  ya da notepad++ da UTF-8 without BOM
 3. WordPress <code> ya da <pre> Tagındaki Tırnak İşaretlerinin Otomatik Değişmesi
  a. WP’nin dediğine göre bu olayı karakterlerin html kodunu kullanarak çözebilirmişiz. Bu da şöyle ki ” yerine &#34; yazacağız, ‘ yerine ise &#39; yazacağız. Tabii bunlar HTML kod kısmında. Kaynak: codex | diğer html karakter kodları
  b. başka bi kaynakta bi abimiz olaya tertemiz çözüm getirmiş. Kaynak: Fayazmiraz

bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dost Siteler

Etiketler

Son Yorumlar

 • Kopye Kağıtları » Hakkı Cengiz : […] WordPress KOD DEPOSU - 1.819 […]
 • Hakkı Cengiz : Güncelleme: - cozumpark.com/blogs/windows_server/archive/2009/02/08/iis-7-uzerinde-phpmyadmin-kurulumu.aspx - eyurtsever.com/index.php/windows-10-iis-kurulumu-resimli-anlatim - renklikodlar.net/DERSLER/Internet_Information_Services_IIS_kurulumu hakkatten çooook uzun yoldan gitmişim.
 • machodolar : I know it's hard to comprehend but there will be days that you DON'T GIVE A SINGLE FUCK about any romantic relationship. Your whole being is more rational than your conscious mind and will do the necessary changes in time. So stop whining and get to work. Cheers. Machodolar
 • Hakkı Cengiz : sağol gardaşım yorumunu dikkate alarak bikaç rütüş attım
 • Hakkı Cengiz : I can walk into a room without you And I don't get drunk and talk about you So I guess I've learned to live without you I just don't know how to love without you
Özlü Söz