1. Maymun Eli Deformitesi (Apehand)
 • Zarar Gören Doku; Median Sinir (C6, C7, C8 Ve T1):
 • Medyan sinir, insanlarda ve diğer hayvanlarda bulunan bir sinirdir. Kol ve bacakların üst kısımlarında bulunur. Brakiyal pleksustan başlayan beş ana sinirden biridir. Medyan sinirinin farklı seviyelerde yaralanması farklı sendromlara neden olur.
 • Sebep;  kısaca Medyan Sinir Zedelenmesi
 • I. Elde tenar kasları gücünü kaybeder ve zamanla dumura uğrar. Başparmakların direnci ve esnekliği kaybolur. Başparmak ve işaret parmağı, aşırı büyümenin yanında tutulurlar. Elin bu görünümüne de maymun eli deformitesi denir.
 • II. İlk üç buçuk parmağın palmar yüzü ile avucun radial yanı, ve orta, işaret ve yüzük parmağın terminal falankslarının dorsal yüzünü innerve eder. İşaret parmağın palmar ucu izole innervasyon alanıdır. Paralizisinde tenar kaslar atrofiye uğrayarak el maymun eli görünümü alır.

Resim 1: Maymun Eli Deformitesi

 1. Pençe Eli Deformitesi (Clawhand)
 • Zarar gören doku: Ulnar Sinir (C8,T1):
 • Sebep;
 • Yüzük parmağın ulnar yarısı ile küçük parmağın tamamını içine alacak şekilde elin dorsal ve parmal ulnar yanını innerve eder. Küçük parmağın ucu izole innervasyon alanıdır. Paralizisinde interossöz kaslar atrofiye olur. Yüzük ve küçük parmakların proksimal falanksları fleksiyonda durarak pençe eli görünümünü alır.

-II. İntrinsik adalelerin paralizisiyle metakarpofalangeal eklemler fleksörlerini, interfalangeal eklemlerde ekstansör adalelerini kaybederler. Böylece sağlam olan ekstansör digitorum, MP eklemi ekstansiyona getirir. Bu durumda, MP eklem seviyesinde EDC’ yi antagonize edecek yegane yapı MP eklemin palmar yüzündeki volar plağı ve diğer yumuşak dokulardır. Volar plağın sert olduğu parmaklarda, başlangıçta MP’lerde hiperekstansiyon görülmez. Ancak volar plağın daha yumuşak bir yapıda olduğu hipermobil parmaklarda MP hiperekstansiyonu erken dönemde gelişecektir.

Özellikle FDS ve FDP’ nin sağlam olduğu alt ulnar sinir paralizilerinde gelişen bir başka deformite ise pençeleşmedir. Bu, MP eklemler hiperekstansiyonda iken IP eklemlerin fleksiyona gelmesi ile oluşmaktadır. IP eklemleri ekstansiyona getiren adalelerin paralitik olmasıyla, FDS ve FDP’ nin pasif gerginliğinde kalan IP eklemler fleksiyona gelirler (104). Hasta bu fleksiyonu, ekstansörlerini kullanarak azaltmaya çalıştığında ise MP eklemler daha fazla ekstansiyona gelmekte, dolayısıyla deformite daha da ağırlaşmaktadır. Zira bu durum fleksörlerin daha çok gerilmesine sebep olmakta dolayısıyla IP fleksiyonu arttırmaktadır. Ancak FDS ve FDP’ nin paralitik olduğu üst ulnar felçlerde bu durum ortaya çıkmamaktadır

 1. Düşük El Deformitesi (Wristhand)
 • Zarar gören doku: Radial Sinir (C6,C7,C8 Ve T1)
 • Sebep;
 • El sırtını innerve eder. Birinci ve ikinci parmak arasında kalan kama şeklindeki küçük bir saha izole innervasyon alanıdır. Paralizisinde baş parmak , proksimal falankslar, el bileği ve dirsek ekstansiyonu yapılamaz; düşük el meydana gelir. El pronasyon, el bileği ve parmaklar fleksiyondadır.
 1. Düşük el nedir? Hangi durumlarda ortaya çıkar? Nasıl tanınır ve tedavi edilir?

Aşırı alkol ile sızan kişi uzun süre aynı pozisyonda kalır ve siniri de baskı altında kalır ise sinir zedelenir. Bu durum en çok radiyal sinir denilen kol sinirinde olur. Zedelenme sinirdeki myelin kılıfın bozulması şeklinde olabileceği, içindeki tellerin kopması şeklinde de olabilir. Sonuç ise ön kol ve eldeki kasların çalışmaması, elin ve kolun geri doğru kaldırılamaması yani “düşük el” oluşmasıdır. Kol kemiğinin kırılması ile sinirin kesilmesi, aşırı egzersiz ya da vücut geliştirme sırasında kasların şişmesi ve siniri sıkıştırması, kemik ya da sinir kılıfından köken alan tümörlerin baskısı hep siniri zedeleyen sebeplerdir.

Ön kolda kasların arasında geçerken de sıkışabilir ve kolda ağrı yapabilir. Kas uzantıları olan tendonların ya da tendonun kemiğe yapıştığı yerin iltihaplanması durumu ile karışır. Bu üç durumda da kas gücü kaybı çok belirgin değil iken ağrı ön planda olur.

Hastalık öyküsü ve muayene bulguları yanı sıra EMG incelemesi ve radyolojik incelemeler yolu ile tanı konur. Nöroloji hekimi başvurulması gereken hekimdir. Tıbbi tedavi ile düzelmeyen olgulara operasyon yapmak – baskının kaldırılması, tümörün çıkarılması, sinirin dikilmesi gibi – gerekebilir.

 

 1. Erb-Duchenne paralizi (Bahşiş bekler pozisyonu – waiter’s Tip)
 • Zarar gören dokular: Omuz kasları, dirsek fleksörleri ve önkol supinatörlerinde zayıflık veya felci içerir.
 • Etkilenen kol iç rotasyon, ekstansiyon ve pronasyondadır.
 • C7 tutulumu parmaklar bahşiş isteme pozisyonunda içe kıvrılmıştır.
 • C4 tutulumu frenik sinir de etkilenmiştir.
 • Erb-Duchenne tipi, bu yaralanmaların en çok görülen tipidir ve kola aşağı yönde uygulanan traksiyonla C5-C6 sinirlerinin zedelenmesi ile oluşur. Omuz çevresinde ki kaslarda felç yada kısmi felç görülür. Kol gövdenin yanında gevşek olarak durur; deltoid, supraspinatus, biceps, coracobrachialis ve brachioradialis paralizisi görülür. Omuzun addüktör ve iç rotatorlerinin tek taraflı tutulumu ile kontrakür gelişir. Birçok olguda geçiçi paralizi, kalıcı kontraktür görülür.

Henüz yorum eklenmemiş bi yorum atmaya ne dersin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirFTR WP Grubu

FTR Ders Notları WP Grubu

Dost Siteler

Etiketler

Son Yorumlar

 • Onur Şenmenekşe : Ciddi ciddi bunu sıkılmadan yazdığınız için tebrik etmek gerek lakin ben okumadım yarısına gelmeden direk yorum kısmana geldim.. :)
 • Battal YILMAZ : Spor yaralanmaları hakkında açıklayıcı bir makale olmuş. Güzel...
 • Talha Azam : Yararlı bir paylaşım olmuş teşekkürler, bende bu yöntemle sitelerimde ücretsiz ssl kullanıyorum.
 • Hakkı Cengiz : Link güncellendi. Teşekkürler geri bildirim için (:
 • Furkan kurt : Başarılı anlatım eğlenceli site. Tebrikler.
Özlü Söz