Terim paylaşma zamanı!
Ders çalışırken, kitap okurken, yeni bir dil öğrenirken vs. karşımıza çıkan terimleri hepimiz biliyoruz. Terimler ekleyip üzerinde tartışabileceğimiz ve örneklerle zenginleştirebileceğimiz bi alan olsa güzel olurdudan hareketle HC Sözlük Platformu (:

Yorum Kelime Adı Anlamı Geçtiği Yer/Bilim Dalı
0 proksimal / distal

Proksimal, organın başlangıç noktası. Distal, tam tersi organın uç noktası.

Fiziktedavi/TIP
1 Hiperstimulasyon Analjezisi

Analjezi,ağrının kesilmesi,ortadan kalkması anlamındadır. Ağrıyı azaltmak amacı ile ağrılı sahaya yakın yerlerin stimulasyonu (zıt irritasyon,..) ile oluşturulan bu tip analjeziye "Hiperstimulasyon Analjezisi" […]

Fiziktedavi/TIP
0 Stimulasyon

Uyarılma, tetikleme, durtme

Fiziktedavi/TIP
1 Plasebo Etkisi

Plasebo etkisi, farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma halidir. Latince kökenli bir kelime olup hoşnut etmek anlamına […]

Fiziktedavi/TIP
0 Koterizasyon

Kızgın bir demir çubukla ağrılı sahaların yakılmasıdır. Hepsinde (skarifikasyon, zıt irritasyon,..) amaç: ağrı, hatta lokal inflamasyon ve irritasyon yaratarak şiddetli, kronik ağrılar […]

Fiziktedavi/TIP
0 Skarifikasyon

Eski bir yöntem olup derinin bıçakla kesilmesi, tedavi ya da aşılamada olduğu gibi hastalıkları önleme amacıyla derinin en yüzeysel bölgelerinde küçük bir […]

Fiziktedavi/TIP
2 İrritasyon ve Zıt (Karşıt) İrritasyon

İrritasyon, aşırı tepki, tahriş anlamına gelmekle beraber tıpta sıkça kullanılan bir terim olduğu bilinmektedir. Zıt İrritasyon etkisi ise kapı kontrol teorisine dayanır. […]

Fiziktedavi/TIP
3 Kapı Kontrol Teorisi

wall ve melzack'ın 1965'te ileri sürdüğü ağrı duyusunun diğer duyuları devreye sokarak bastırılmasını açıklayan teoridir. Teorinin mantığı; Ağrı ile ilgisi olmayan sinir […]

Fiziktedavi/TIP
1 Amputasyon

Ampütasyon, çıkıntı biçimindeki bir organın tamamının ya da bir kısmının kesilip atılması. Yaralanma, hastalık ve ameliyat yoluyla gerçekleşebilir. Ameliyatta yapıldığında hayat kurtarıcı […]

Fiziktedavi/TIP
1 ambulasyon

bir ameliyat veya hastalıktan hemen sonra hastanın ayağa kalkması, yürümesi, dolaşması.

Fizik Tedavi/Tıp
0 Vestibüler sistem

Vestibüler sistem, çoğu memelilerde denge ve uzaysal oryantasyon duyusuyla ilişkili, motor koordinasyon ve denge duyusuna liderlik eden duyu sistemidir. İşitme sisteminin bir […]

Fizik Tedavi/Tıp
0 Karpal tünel sendromu

Karpal Tünel Sendromu (kısaca KTS), parestezi, ağrı, uyuşma ve diğer belirtilerin neden olduğu bir medyan nöropati tuzağıdır. Temel problem ele giden medyan […]

Fiziktedavi/TIP
0 Özlemek

Mesafelerin ayırdığı insan(lar)ın arasındaki sevginin değişen adı

Galp
0 RJ-45 Network Port

Diğer adı Ethernet portu olan Üzerinde 8 adet metal bağlantı noktası bulunan konektörün takıldığı porttur. Bu port Bilgisayarlar arası iletişimde ve bilgisayarların […]

Donanım / Bilgisayar
0 fasikülasyon

Fasikülasyon terimi küçük, istemsiz kas kasılması anlamına gelir. Bu, dil de dahil olmak üzere, vücut içinde herhangi bir kas olabilir. Buna halk […]

Fizik Tedavi/Tıp